Økologisk landbruk i norge

Norge , hvorav 25er økologiske. Idébakgrunn ‎ Godkjenning og merking ‎ Økologisk landbruk i Norden Fakta, ikke myter, om økologisk landbruk forskning. Bufret Lignende Økologiske landbruk gir mer mat der det trengs mest, skriver Jon Magne Holten, Maiken P. Også i Norge er det dokumentert mer kreft blant barn av bønder. Oikos – Økologisk Norge avslutter i disse dager et større prosjekt om det.

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og . En stor forskjell mellom Danmark og Norge er at man der har hatt store forskningsprogrammer spesifikt på økologisk jordbruk i flere år. Debios godkjenningsmerke, Ø-merket for økologiske landbruksprodukter. Debio er det organet i Norge som kontrollerer og . I år legges årsmøtet til Ås i Akershus, lørdag 1. Det blir fagseminar på Vitensenteret fredag 31.

Oikos Økologisk Norge samme helg. Begrepet økologisk landbruk omfatter mer enn ordet økologi i vitenskapelig forstand. I Norge er betegnelsen økologisk landbruk lovbeskyttet . I Norge drives økologisk landbruk på nær 26gardsbruk som driver prosent av det totale jordbruksarealet. Gardsbruka er spredt over hele . En annen formulering fra den nye regjeringa sier: ” Norge henger etter andre land når det gjelder .