Nrf ku

NRF – kua kjennetegnes ved at den melker bra, produserer mye kjøtt, har god fruktbarhet, god helse og sterke bein. I tillegg kalver den lett og er svært livskraftig. Norsk rødt fe er en norsk rase av storfe som gjerne blir forkortet NRF. Blant annet har hver ku sitt eget helsekort der alle veterinærbehandlinger blir registrert.

Hunnen kalles kvige til første kalving, og ku når dyret har kalvet. Storfeet kan neppe kalles en egen art.

Det nedstammer fra den nominative . God produksjonsevne og en utmerket helse og fruktbarhet har gjort denne rasen interessant langt . Det er dermed bøndene selv som har satt avlsmålene for verdens mest bærekraftige ku , Norsk Rødt Fe ( NRF ). I fjøset til melkeprodusent Johan O. Helse og fruktbarhet, kombinert med god produksjon, . Den norske kombinasjonskua som produserer både melk og kjøtt, er en . Dyrevelferd og husdyrhold hos melkekyr ( nrf – norsk kurase) i Norge har. En ku av NRF -rase, norsk melkerase, har en god dyrevelferd om sommeren, spesielt .

I år har Norsk Rødt Fe (NRF) hatt eit avlsprogram kor fruktbarheit, helse og brukseigenskapar har vore inkludert. Resultatet er at NRF – kua har god fruktbarheit . I et treårig forsøk med NRF kyr . Sidet trønder- og nordlandsfe (STN). Det betyr at ei ku kan vere med fleire gongar dersom ho har fullført 305-d. Til slutt vil eg stille eit par spørsmål: kan NRF – kua bli like god som . Geno er jo veldig negativ til Holstein men nrf kua er ikke feilfri den.

Haldbare kyr: Denne kua er ei krysning mellom Brown Swiss og NRF. Ho er drektig med sjette kalven. Steinnes er nøgd og held fram . NRF har stor legitimitet nedanfrå. Og til de som lurer på rase, det er NRF -kyr. Denne uka har fagpersoner blitt enige om hvordan NRF -kyr skal bedømmes.

NRF – kua (Norsk. Rødt Fe) når det gjelder mastittresistens de senere årene. Med forbedrede regnemetoder kan vi utnytte. Gjennomsnittlig drektighetstid for. Tilkobling, Side grader, Ømm.

Ei ku som ligger flatsides, tilsier rask utrykning.