Normal luftfuktighet i bolig

Med en luftfukter som gir deg riktig luftfuktighet får du, dine møbler og dine. Svært mange av norske boliger har et ildste og det er krav til at alle nye. Vi må sørge for at det er så tørt inne at muggsopp ikke kan vokse.

Ideell luftfuktighet inne er mellom og relativ luftfuktighet og iallfall ikke. Vi ruster opp husene våre mer .

I nye hus er det nemlig ikke uvanlig at den relative luftfuktigheten synker langt. Organisasjonen råder derfor at relativ luftfuktighet aldri bør være lavere enn prosent. Viktig er også temperatur, luftfuktighet , støv og renhol påpeker Aas. Måling av luftfuktighet sier noe om fukttilstanden til boligen og risiko.

VFT er relativt konstant om vinteren. Weekly average outdoor temperature (oC). Resultatet er at mange hus og leiligheter har for høy luftfuktighet. Boligene våre har blitt tettere.

I de fleste boliger er relativ luftfuktighet – om vinteren. Klager på tørr luft skyldes som oftest luftens innhold av støv og ev. Hvis forholdene ligger til rette for det og med tilstrekkelig tilgang på fuktighet , . Med disse enkle grepene kan du beskytte boligen.

RF) i inneluft variere gjen- nom året, og. RF under i boligrom , og til og . Uke – bolig 2) Jakten på godt inneklima. FDV Bruksanvisning for bolig Solid Entreprenør. For høy luftfuktighet skaper et dårlig innemiljø.

Både for lite og for mye fuktighet er helseskadelig. Tørt Bygg, et selskap som har spesialisert seg på avfukting av boliger. Byggmesteren Tromsø har ikke bygget en bolig uten balansert ventilasjon siden vi. Ventilasjon bør fortsatt gå på normal fordi ventilasjon ikke bare skal fjerne fukt men . Det er viktig at pakkene åpnes etter . Vi er plaget med en del lydgjennomgang mellom boligene , noe som både vi og.

Normal anslår vi en forventet levetid på et bad til år. Men relativ luftfuktighet på over prosent er ikke unormalt, sier .

Lufter man denne luften inn vil den imidlertid ha en lav relativ fuktighet. Les mer om hvordan fukt påvirker boligen din. Ditt beste verktøy for et enklere, mer oversiktlig bolighold.

Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. Kan jeg også få kjølt ned boligen med et anlegg fra Nilan? I hovedtrekk har prosjektet vist at balansert boligventilasjon er et godt og lønnsomt valg.