Nijos gårdskart

Tjenesten gårdskart på internett henter informasjon direkte fra ulike. Det foreligger nå nytt gårdskart og jordregister for alle. Nijos ( gårdskart basert på økonomisk kartverk) har eindommen et samlet areal på ca.

Dette har igjen ført til at Landbruksregisteret (LREG) og NIJOS kartdata er. Internett-tjenester (WMS, WFS). Gårdskartet viser fordelingen av dyrket mark på .

Arealgrunnlag for søknad om produksjonstilskudd. Skog og landskap( NIJOS ) gårdskart og ortofoto med arealopplysninger. Tegninger over bygninger og utskrift . Jordregister – NIJOS gårdskart av 08. Ajourføringsbehov meldes til landbrukskontoret. Denne prisen gis til den mest fremragende anvendelse av IT . Og det utvikles gårdskart med informasjon om eiendomsgrenser som skal.

Eiendommen er omfattet gårdnummer bruksnummer.

Informasjon vedrørendevassdragsutbygging fra Rauland Kraftforsyningslag. Driftsplan for skogen innestående. Norsk Eiendomsinformasjon AS (EDR). Se etter gårder som ligger til salgs på . HeiHer har du en link til norske gårdskart LenkeSom bonde stiller jeg.

I tillegg kommer 9dekar som ikke er klassifisert (kilde NIJOS – gårdskart ). Statens kartverk, Statens vegvesen og NIJOS. NIJOS , Norges Institutt for Jordbruk- og Skogbrukskartleg- ging. Tilbakemelding på ekspropriasjonsvarsel – datert 19. Albert Holan med underdokumenter.

Resterende areal er høy bonitet iht. TAKSERINGSFORBUND Elendom TAKSERINGSFORBUND ElendoGårdsnr. Arealopplysning er hentet fra NIJOS gårdskart.

Det jobbes stadig med nye tjenester og nettsider, og listen er derfor ikke utfyllende. Kartene viser hvordan arealressursene .