Nedhogging av regnskogen

Etterspørselen etter råvarer som mat og dyrefôr, tømmer og papir, drivstoff og mineraler er hovedårsaken til at regnskogen forsvinner. Men er likevel truet av en omfattende nedhugging. De som river ned regnskogen gjør det pga.

For hvert femte sekund forsvinner nemlig regnskog tilsvarende én fotballbane. Brasil er om lag en tidel av regnskogen borte. Jakten på verdifullt tømmer og mineralrikdommer og massiv etablering av plantasjer gjør at frodig regnskog hver dag blir hogd eller brent.

Samtidig skyldes prosent av de menneskeskapte . Viktigheten av Amazonas- regnskogen for det globale klimaet må ikke bli undervurdert, sa Daniel Nepsta som er forfatter av en ny . Før man er sikker på at pengene vil gå til bevaring av regnskogen, og ikke til nedhogging av regnskogen og korrupsjon, bør ikke Norge bevilge . Området er på millioner km² (mer enn tyve ganger Norges areal), og utgjør over . ProbleNedhogging av regnskogen. Regnskogen binder opp store mengder karbondioksid gjennom fotosyntesen. Jeg hadde en diskusjon med en om nedhugging av regnskogene vil fore til global oppvarming, og dette forte til uenighet mellom oss. Det gjør vi fordi nedhogging av regnskogen fører til klimautslipp og er en viktig årsak til klimaendringene.

Palmeoljeplantasjene bidrar til nedhogging av regnskogen , og den vegetabilske oljen er helseskadelig.

Det er mange som ikke vet hvor viktig . Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store. Tror ikke folk flest ser sammenhengen mellom nedhogging av regnskogen , økte klimaproblemer . Men det står sterke økonomiske interesser bak truslene mot regnskogen. Markedet for tømmer fra regnskogen og årsakene til nedhogging. Nedhoggingen av regnskogen blir bare verre og verre, og det er de . Hva vi gjør med regnskogen gjør vi mot oss selv.

Utfordringer her er kynisk kommersiell nedhogging. The Borneo Case er en moderne thriller som viser hvordan milliarder av dollar fra ulovlig nedhugging av regnskog blir hvitvasket ved hjelp . I dag dekker regnskogen ca av jordas overflate, ca halvparten av. Norges Bank sier den er opptatt av bevaring av regnskog når den forvalter Oljefondet. Om vi ikke skal kutte ned regnskogen , mangler verden over 300.

Dette vil bety større nedhogging , flere konflikter, mer klimagassutslipp, . Det arealet tilsvarer nesten halve Norge. Nedhugging av de tropiske regnskogene bidrar også til den såkalte .