Når gjødsle plen

Når plantene vokser, blomstrer og gir frukt og bær, trekker de ut. Særlig når plenen er våt er den utsatt for bruks-skader. Velg et gjødselslag med høyt kalium og nitrogeninnhold.

Høyt kaliuminnhold gjør nysådd . En frisk og grønn plen er slett ikke uoppnåelig.

Når man har luftet plenen eller gitt den en røff omgang med jernriven, kan . Skal plenen bli grønn og fin er det viktig at den får så mye luft og lys som. NW): Folk flest gjødsler ikke plenen på sensommeren. Men gjør du det, får den niste gjennom vinteren og vokser bedre når våren kommer. Mange ønsker seg grønn, fin og fyldig plen til sommeren. Helst uten store felt dekket med mose.

Da er stell og gjødsling viktig.

GI PLENEN NÆRING: Med organisk gjødsel kan du være litt rausere med gjødslingen. Når plenen har tørket litt opp etter snøsmeltingen, og du begynner å . Plenen er svært bløt når den nettopp har tint og kan skades hvis vi gyver løs med hageredskapene før den har tørket litt opp. Når ferdigplenen skal vannes må det gjøres skikkelig, slik at gresset får en god . Når jorden er på plass, finplaneres den, gjerne med en jernrive. Næring er viktig for plenen , og det får den når du gjødsler. Klipping, gjødsling og kalking – slik vedlikeholder du din ferdigplen.

Når vi kommer med ferdigplen til din hage, så har vi allerede passet godt. Før legging bør man tilsette næringsstoffer, det vil si gjødsel og kalk. I tillegg svir den ikke gresset, slik som kunstgjødselen kan gjøre når den ligger på plenen. Organisk gjødsel har best effekt på lang sikt.

Du har sikkert opplevd at plenen ikke er like fin og grønn som du skulle ønske. Råd og vink til interesserte hageeiere. Når en hage anlegges første gang, har en best mulighet til . Gjødsling ved anlegg av plen ….

Tilførselen av gjødsel gir økt vekst og dermed flere kutt. Gresset skal vannes først når det viser visningssymptomer og misfarging, og da med minst mm hver . Drømmer du om en myk, tett og grønn plen ? Når det er gjort bør du gjødsle , bruk gjerne litt mer enn normalt. Løvetann, ryllik og kløver gjør mer av seg når sommeren er tørr. Følg opp med god gjødsling av gresset slik at plenen tetter seg til og bladene . Mange grøsser når jeg nevner gjødsling av plen.

Samtidig ønsker de fleste en sunn, grønn plen. Den må klippes, vannes gjødsles og vertikalskjæres eller luftes. Mosen blir brun og dør, og gresset tar over plassen.

Du kan gjødsle enten over eller under plenen.