Naboloven hekk

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og. Trær, som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk ? Trær er en av de viktigste årsakene til konflikter mellom naboer. Trær, busk og hekk er et av de vanligste problemene mellom naboer!

Etter naboloven § må en ikke på egen eiendom ha tre som er til skade eller serleg . En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du kutter en hekk. Det er naboloven eller granneloven som den også kalles som regulerer det med planting av hekk og naboforhold. Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om. Bestemmelser om trær og busker på naboens tomt – naboloven.

Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova. Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Hekker som er under to meter og hekker som står som gjerde, ikke kan fjernes . Reagerer du på naboens plasseringen av en hekk eller et gjerde, bør . Her er regelen at trær ikke skal være høyere enn tre ganger avstanden til . En høy hekk kan føre med seg ulemper av forskjellig karakter.

Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eventuelt klippet. Når det gjelder trær og trefelling er det særlig naboloven § som er aktuell. Naboloven sier at naboen ikke skal påføre deg urimelige og .