Myk borebille

Når barken etter hvert faller av slutter . Da kan det være du har fått besøk av myk borebille eller blåbukk. Borebiller (Ptinidae, før oftest kalt Anobiidae) er en artsrik familie av små, ofte. Spor etter stripet borebille kan forveksles med spor etter myk borebille og råteborebille. Arten kjennetegner disse naturtypene .

Myk borebille gnager bare på overflaten av treverket og er avhengig av . Det samme gjelder råteborebille, blåbukk og myk borebille. Det er mulig at stokkmaur får en mer omfattende skadeutvikling fordi tilgangen på egnede reirplasser . Vanlige husgjester er granbarkbille, myk borebille , løvtrebarkbukk,. Melding: Et godt råd til dem som er plaget av borebiller innendørs og iallfall bor på Sørlandet. Det er høyst sannsynlig myk borebille – Ernobius mollis.

Vi har noen forvekslingsarter, men ingen som normalt angriper hus. De tre vanligste borebillene heter råteborebille, myk borebille og stripet borebille.

Noen av artene vi bør være på utkikk etter er borebiller, som kan. Som oftest på bjelker, men også på stendere (stolper), losholter, m. Blåbukk og myk borebille er veldig begrenset. Trevirke angrepet av stripet borebille.

Stripet borebille derimot kan angripe både hus, møbler og andre . I Norge er det egentlig bare stripet borebille som kan gjøre skade av betydning på treverk, mens råteborebille og myk borebille er avhengig av at treverket først . Eksempel blåbukk, myk borebille og løvtrebarkbukk. Insekter som kommer inn med fyringsved. Angrepet ved må fjernes og sprøytes med insektdrepende midler. Du søkte etter ordet myk – borebille.

Treskadeinsekter som stokkmaur, husbukk, myk borebille , blåbukk og husbukk er bare noen av insektene som kan angripe husets . De vanligste husgjestene er granbarkbille, myk borebille , løvtrebarkbukk, blåbukk og . Granbarkbille, myk borebille , løvtrebarkbukk, blåbukk og purpurbukk er alle vanlige gjester som ikke er farlige. Fjerning av døde skadedyr eller deres etterlatenskaper, herunder skadedyr døde etter bekjempelse. Gnagene til stripet borebille kan også forveksles med myk borebille. Sikker på at det var stripet borebille du hadde, og ikke myk borebille ?

Larven gir markstukne hus og møbler.