Muggsopp i hus symptomer

Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer . Vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader. Dersom symptomene forsvinner når man er borte fra boligen en . Muggsopp og fuktproblemer vinterstid . Fukt og muggsopp kan utløse og forverre helseproblemer som astma, bronkitt og. Mange melder også om diffuse symptomer , som hodepine, . Typiske symptomer på dårlig inneklima er tørre slimhinner, irriterte øyne, hud og hals, . I noen tilfeller kan gramnegative bakterier i husstøvet gi helseplager på grunn. Symptomer og sykdom kan forårsakes av mugg – og bakterievekst og av deres . De mest vanlige symptomene ved overeksponering, er hoste, rennende.

Fukt, mugg , råte og andre mikrobiologiske prosesser er hyppig medvirkende. De kan sende fra seg myriader av sporer ( muggsoppfrø ) som kan flyte langt av. De som har muggsoppallergi reagerer med allergiske symptomer.

Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier. Slike symptomer oppstår gjerne når man puster inn store mengder støv fra mugg og fukt. En enkel test kan avsløre synderen.

Allergi og høyfeber-liknende symptomer kan oppstå, slik som nesetetthet,.