Muggsopp betong

Hva er muggsopp , og hvor finner vi den. No skal eg ikkje påberope meg nokon slags ekspertise når det gjeld betong , så eg ringte min onkel som har jobba med dette sidan 70-talet. Super husforsikring gir deg If Boligsjekk, hvor du kan få fageksperter fra Anticimex komme og sjekke huset ditt for blant annet muggsopp og fukt, i tillegg til å . Ved luftfukt over relativ luftfukt (RH) vokser mugg bra, men enkelte kan vokse under RH.

Det finnes ikke tvil, antallet bygg som er rammet av muggsopp øker. Muggsopphyfer dør når temperaturen blir .

Minst utsatt er betong , steinull og glassull, som ikke byr soppen på . Sanering av sopp som gir helseplager – muggsopper. Våre tape-og luftprøver analyseres av . Det er fasader, grunnmur, betong , kjeller og tak som har de største fukt og. Ved avdekking og riving av muggsoppinfiserte materialer blir det frigjort store mengder muggsoppsporer.

Sikring og verneutstyr er viktig ved fjerning av . Finn ut hva din bygning vil koste hvis du bruker mur og betong. Våt gips gir grobunn for mugg – og soppvekst.

Råtesopp svekker konstruksjonene. Noen som har erfaring med hvordan evt muggsopp o. Fuktet mur og betong uten muggsopp eller soppvekst krever uttørking med egnede metoder. Her bør det søkes fagkyndig bistand. Infiserte materialer som skal . Kald vinter og dårlig ventilasjon gir gode vekstvilkår for helseskadelig muggsopp.

Fuktig treverk vil umiddelbart utvikle helsefarlig muggsopp. Materialer (for eksempel betong ) må få sin nødvendige herde- og tørketid. Når vannet fordamper blir det krystalliserte saltet blir liggende igjen på overflaten av murverket eller betongen. De kan ses som hvite sporer eller roser, og er det . For eksempel, har mange blokkleiligheter store sopproblemer fordi betongen ikke . Dessuten fører fukt gjerne til økt vekst av mid mugg og bakterier.

Selv vanlig gulvlim kan bli helt ødelagt hvis det legges på fuktig, alkalisk betong. Her får du vite litt om fakta og misforståelser om muggsopp. EPT fjerner muggsopp – Garantert.

Kjellermurer av betong og murvegger under bakkenivå blir utforet med isolasjon og . Det vil si at muggsoppene kan vokse på både organiske materialer (trematerialer , tekstiler, papp og lignende) og uorganiske materialer ( betong , teglstein o.l.) . Mugg – og råtesopper skaffer seg energi.

Dette åpner døren for en rekke store gjør det selv prosjekter.