Miljøplan

Gjødslingsplanen gjelder for alle som mottar produksjonstilskudd. Sprøytejournalen gjelder bruk av plantevernmidler. KSL er et hjelpemiddel for miljøhensyn og . I en totalentreprise, vil en utarbeidelse av en miljøplan og oppfyllelse av de . Dokumentasjonskrav for søknader om tilskudd til drenering).

Torbjørn Ruu Haugaland Landbruksrådgjeving.

Målsetting for foretakets miljøinnsats. Ny sjekkliste for miljøhensyn ved jordbruksdrift ( miljøplan ) med tilhørende veiledning er tilgjengelig på Statens landbruks-forvaltning sine . Forklaring: Navn på tiltak: Her føres de ulike tiltakene opp, f. Planen skal blant annet bidra ti. For fylkes- og kommune(del)plan og . Nådeløst oppgjør med Trumps miljøplan. Det skal utarbeides en overordnet miljøplan for kommunen hvor fornybar energi og energisparing vektlegges.

Miljøplan – Fremskaffelsesfase. Veileder for utarbeidelse av YM-plan (Ytre miljøplan ).

Du skal ikke sende planen inn til kommunen, men . Grunnlaget for vedtak var en plan med forslag til miljømål og aktuelle . Oslo tar klimaansvar der regjeringen ikke klarer det, sier Bellona-fagsjef Hallstein Havåg om de rødgrønnes nye miljøplan for Oslo. For søknad om SMIL- midler og enkelte RMP-tilskud stilles det krav om at tiltakene er ført opp . I løpet av august må Årdal kommune gje ein uttale om Offerdal kraftverks detaljplanar for miljø og landskap . NSB konsernets strategiske miljøplan. Ullern miljø-, plan – og samferdselskomite behandler spørsmål om byutvikling, samferdsel og miljø. Toppen av frihet – Meråker kommunes offisielle nettside med aktuelt fra kommunen og oversikt over tjenestene som tilbys.

Du kan søke om investerings- og bedriftsutviklingsmidler til. Disse kommunene har ingen miljøplan. KOMMUNEOVERSIKT: De grønne prikkene viser hvilke kommuner som har energi- og klimaplan, de gule viser hvem . Tromsø kommune sitt offisielle nettste med informasjon om kommunale tjenester.

Hovedutvalget for miljø, plan og utvikling er: ansvarlig for en planmessig, rasjonell og økonomisk drift av tjenesteområdet. Dersom eit føretak manglar miljøplan ved søknad om produksjonstilskot, blir .