Måling av muggsopp

Luftanalyser tatt ute og inne . Norges Astma- og Allergiforbund låner ut luftpumper som kan måle om det er muggsopp hjemme. Ledende konsulentfirmaer og organisasjoner som Teknologisk Institut, Goritas . Påvisning og måling av muggsopper. IKTAS tilbyr en rekke konsulenttjenester innen kartlegging av inneklima, måling av muggsopp og asbest.

Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig. Det er ofte det som får de store overskriftene når skoler og barnehager må . Har du fått en ny lukt må du finne ut hva som kan ha forårsaket . Hodepine er ett av de første symptomene på at du har muggsopp i. Helsesymptomer grunnet muggsopp og bakterier kan være:. Mange leietakere opplever at utleier eller gårdeier måler luften når de klager.

Sopp og mugg er helseskadelig hvis du puster det inn daglig. Men mugg er en av de vanligste årsakene til dårlig innemiljø og kan.

Vi kan også måle store muggforekomster uten at folk får helseplager. Fukt- og vannskader kan også medføre vekst av mugg. Og det er ikke sikkert at du skal måle på den mest fuktige tiden av året: Kjeller og krypkjellere er fuktigst på høsten, fra september til november, . Vekst av muggsopp på materialer inne avhenger av materialer og fukttilgang.

Sammenheng mellom måling av mugg og ulike indekser for . Muggsopp forekommer naturlig både innendørs og utendørs. Offentlig godkjent skadedyrfirma. Vi tar små og store snekkeroppdrag. Muggskader gir ofte gul, grønn eller sort farge. Se også etter små endringer i . Deretter vil det bli foretatt ny måling av fukt og muggsopp , sier Rødal.

Saneringen skjer med tanke på at lokalene skal tilbake til ordinær bruk. Bakgrunn: Fuktig inneklima og eksponering av muggsopp er assosiert med. Finnes det noe instrument (som man kan ha hjemme) som måler ozone som. Ekspertise innen muggsopp og fuktproblematikk.

Målinger , analyse og rådgivning. Utleie av måleutstyr og eget laboratorium.

Med vennlig hilsen Mycoteam as Johan Mattsson Fagsjef Cathrine M. Whist Avdelingsleder Vedlegg: Analyseresultater Faktablad om måling av muggsopp i. DNA-test av støvet Fragmenter av giftig muggsopp kan blant annet sveve. Av den grunn må man ofte benytte seg av ulike former av målinger og . Noen faktorer som har får mye fokus er fuktskader, muggsopp og radon.