Måle fukt i betong

De med pinner som er beregnet på treverk funker ikke til betong. Spesifikk måling tilpasset materialet. Før betong tildekkes skal relativ luftfuktighet (RF ) måles og godkjennes.

Bakgrunnen til dette er spesielt knyttet til problemstillinger i . Måling av RF (relativ fuktighet ) i betongen før belegget legges.

Vil du vite hva fuktmåling er og hvilket utstyr som brukes, kan du lese om dette her eller ta kontakt for. Som en regel betrakter man relative luftfuktighet på over som fuktig og fare. Tørt Bygg AS bruker Protimeter MMS ved fuktmålinger. Vi kartlegger, gir råd og utfører målinger ved alle typer fukt og fuktskader. Noen som vet hvem som kan utføre fuktmåling på bad?

Den duger ikke på betong, den funker på treverk. Protimeter var pionér for denne mer nøyaktige metoden, som inkluderer boring av hull i .

Vi har utleie av ulike måleinstrumenter som kan måle avstander, høyder og rette flater. Vi leier ut måleinstrumenter fra anerkjente leverandører, og er av svært . Instrumentet kan også finne risiko for kondens på en overflate. Måler luftfuktighet, lufttemperatur og doggpunkt.

Service og kalibrering på alle måleinstrumenter. Er jo så rart når betong og alt var tørt, likevel viser målingen at det er vått? JavaScript is disabled for your browser. Leveres med piggelektroder og separat ledning med elektroder.

Fukt blandemaskinen før alle tørre materialer has i. Svært mange byggeskader oppstår som følge av fukt – og vann tilførsel. Stenderverk og treverk: To til tre uker alt etter hvor fuktig. Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også andre . I kulverten lå varmt- og kaldtvannsledninger hvor rørbrekkasjer ble oppdaget. Befaring og målinger etter fukt og kartlegging av luftens bevegelse ble valgt.

Ved montering på betong må alltid fuktigheten måles. Ved høyere fuktighet enn dette må fuktsperre .

Ved luftfukt over relativ luftfukt (RH) vokser mugg bra, men enkelte. Vi kan også måle store muggforekomster uten at folk får helseplager. FUKTMÅLER FOR BETONG MYE BRUKT AV GULVLEGGER. KAN KOMPLETTERES MED RH SENSOR . I byggeperioden tilføres det også fukt fra bygningsmatrialene. Det er spesielt betong og mørtel, men også trevirke som har mye byggfukt.

Her måles relativ fuktighet (RF) i mur bak gipsplater. NB: Alt utstyr til blanding og måling av fersk betong fuktes forsiktig før bruk. Hastigheten på denne såkalte karbonatisering av betongen avhenger av fukt – og.