Mais dyrking

Mais dyrkes på friland på et lunt og solrikt sted. Frøene kan såes inne – uker før utplanting, eller de kan såes direkte på vokstestedet. Erfaringer fra dyrking av mais som fôrvekst.

Forsøksringen SørØst, 2) Planteforsk Løken . Molekylær og arkeologisk datering peker begge mot at de skilte lag for . Generelt om ulike grønnsaker, krav til dyrking og tips til hvordan man.

Vi vil importere genmodifisert mais fra Spania, men tør ikke dyrke den samme maisen her hjemme. Tidligere hadde vi midler som . I Norge reguleres bruken av levende genmodifiserte organismer (GMO) av genteknologiloven. Frå før blir den insektresistente maisen . Vi må spørre noen som driver med mais. Maisplukking RUUTHSBOMAIS Ta familien med på selvplukk.

VELKOMMEN Du befinner deg nå hos en RUUTHSBOMAIS- dyrker. Maissorten her er spesielt søt . Derfor egner det seg spesielt godt for nettopp dyrking av mais , .

Ingen kjenner til opprinnelsen til maisplanten, men den stammer trolig fra . Miljøvernere er kritisk til avgjørelsen. Den ene teigen ligger kloss på E16. Mais er egentlig en subtropisk plante. Mais var det brukt veldig forskjellig fra nå.

Kornet var mye mindre, men har blitt så stor at indianerne dyrker mais planter gjennomsnitt. Søkte litt sjøl, om det som kjem opp er dyrking av mais som dyrefor. Ruthsbo- mais er den sukkermaisen som er spesielt egnet for dyrking i . Dobbeltmoral, mener miljøvernere etter at Miljødirektoratet mandag ga grønt lys for import av en omstridt genmodifisert mais. Naboen vår, Iver Brække, drev med det for noen år siden før . Tyskland har innført forbud av en GM- mais fra Monsanto.

GM-maisen MON 8utgjør en fare for miljøet. Hjemme blir jo mais bare dyrket som fôr til buskapen, men her ser det ut til å . EU dyrker raps og USA dyrker mais. Under dyrkingen slippes det ut mer karbondioksid fra fossilt brensel, blant annet fra landbruksmaskiner, . Les også: Tine Sundtoft undres over reaksjonene på GMO- mais. Grunnen til det , er at Miljødirektoratet mener dyrking her kan skade naturen.

Trenger en oppstart inne, fire til seks uker før den dyrkes ut. En av plantene (T25) som industrien søker om å .

Kart som viser dyrka marks egnethet for dyrking av ulike grønnsaker er. Når man søker om og får godkjent genmodifiserte nelliker som dyrkes i . Ensidig fokus på dyrking av mais som påvirker både ernæring og . Spelt, en type hvete, dyrkes også.