Leca sotluke

Minimum avstand fra sotluke til brennbart materiale er ifølge forskrift cm. Avstanden kan reduseres ved å . De aller fleste ordinære brukere og. Tenk nøye gjennom hvor sotluke og ildsted skal plasseres.

Sjekk mål rundt ytterkant av sotluke til brennbart materiale.

Prosjekt: Videreutvikle dagens Leca. Røkrør ø1leca for ventilert elementpipe. Luka lages på loftet, der det er grei tilgang og full . Pipen kan leveres med stoplet puss over tak. Sementbasert tørrmørtel med høy.

Hvert pipeløp skal ha en sotluke. Dobbeltsikrede røykrørsinnføringer som gir maksimal sikkerhet ved tilkobling av ildste både på hjørne og sidevange. Gasstett sotluke , med brannstein.

Synlig sotluke : Er skorsteinen rett: Filmet fra feieluke: Filmet fra tak:. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og øker faren for pipebrann. I motsetning til gamle teglpiper som består av ett sjikt, har denne tre sjikt. Feieluke – feieluke, leca , lecapipe, ovner, peiser, pipe, piper, piperenovering, skorstein, skorsteinsrehabilitering, ildsted – Finn firmaer, adresser, telefonnumre.

Feiervesenet feier og har tilsyn med pipa, men husk at du selv må tømme sotluken. LECA venti PIPE ettløp, Pris pr 1. Alstahaug feievesen har foretatt tilsyn med fyringsanlegget den 12. LECA BASIC HJ BLOKK LSX 15X25X50CM, STK PR PALL. RØKINNFØRING FOR VENTILERT PIPE – LECA Ø1INNERRØR. Vi har fast pris per meter pipe, som inkluderer omn montering og ny sotluke , me kan også løysa overdekkning av pipa over tak.

Ring eller send e-post så tar vi . Kan størrelsen fra eksistenende reduseres og kan luken heises opp, evt hvor høyt? Les dette nøye før monteringen starter! Sotlukeelement Sokkelelement 5. Hulrommet fylles med stein, sand eller mø rtel.

SOTLUKESTEIN FOR LECA VENTI PIPE.

Montør av ildsteder, brannmur og alle typer skorsteinsrelaterte installasjoner. Sertifisert kontrollør gjennom Norsk brannvernforening og Norsk varme. Tenk nøye gjennom hvor sotluke og ildsted skal plasseres. God gammel sotluke fra Trolla Bruk går av med pensjon etter mange år trofast tjeneste. LECA toløps elementpipe har de samme gode egenskaper som.

Tilbehør til eldre Leca piper med enkel sotlukedør.