Leca hjørneblokk

Hjørneblokkene har en side uten not og fjær. De mures med weber Murmørtel M5. Denne er pumpbar og tilpasset for utlegging . Dette er blokken som kan brukes til nesten alt.

Leca-blokker, kan man skjære av lengden. Leca hjørneblokk : 39x19xcm. Denne kan brukes både som endeblokk og høyre- eller venstre hjørneblokk. Tabell med oversikt over alle blokkproduktene. Fasthet, densitet og dimensjoner samt orienterende verdier for.

Prosjekt: Videreutvikle dagens Leca. LECA BASIC HJ BLOKK LSX 25X25X. Når muren er bygget til ønsket høyde . Products without images have been hidden.

Styrke, romvekt og nominelle dimensjoner . På to av hjørna vart det ved stikkontroll registrert at hjørneblokker ikkje var brukt. Den helt nye raske og robuste lettveggen. Scan Blokk er laget til muring av av de fleste konstruksjonsoppgaver.

Produktet mures og armeres med Scan Mørtel Mur og Puss Mog Scan Fugearmering. Her er en detaljert instruksjonsfilm som.