Ku på beite

Kua tilbake til skogen – større enn noensinne. Unntaket er gårder med løsdriftfjøs bygd før 1. Storfe på utegang, arealbehov pr dyr? Derfor kjemper Dyrevernalliansen for at kyr som ikke får komme på beite skal få luftegård hele året.

Flere resultater fra gardsdrift.

En trygg sosial ku er mest fordelaktig på beite. En ku må amputere halen som følge av skadene. Rug til beite : Hans Lund presenterte erfaringer fra Danmark. Det finnes ulike typer beite , som utmarksbeite, kulturbeite og innmarksbeite. For at sommeren skal bli en best mulig opplevelse for kua må vi som.

Vi veit at det skjer en del skader på beite og spesielt utmarksbeite. Ved valg av kraftfôr til beite bør man ta hensyn til beitekvalitet og mengde kraftfôr per tildeling. For ei ku som melker bra og utnytter beitegraset godt, er rett kraftfôr til riktig tid .

Mye tyder på at kyrne blir så motivert av beitet at det overstyrte ønsket om. Ku som vokter døra til fjøset from Bioforsk on Vimeo. Karl Jelstad er både gul og blå etter det uønskede møtet med ei diger ku. Han advarer om at dyr på beite ikke er kjæledyr.

Julie Desember, vår eneste STN- ku , er som skapt for denne typen beite. Ku og hest beiter på en annen måte enn sauer. Der sauer lar det stå igjen brennesler, tistler og einstape (en bregne), tråkker hest og ku ned . Ammekua og kalven går sammen på beite. Da passer kua på kalven overfor rovdyr. Ikke alle skjønner det, og går rett bort til kalven.

Jeg skal etterhvert sette opp stall på gården hvor jeg akkurat har flyttet inn, og har tilgang på flere store, flotte beiter , med naturlig ly og . Kongsvinger sentrum – og særs godt beite. Både ku og kalv beiter ute hele sommeren. Vestlandsk fjordfe og sidut trønderfe og nordlandsfe på beite på.

I Norge er det mykje unytta beite spesielt i. Tilgang på grovfôr og beite vil vera avgjerande for val av kalvingstid.

Angus- ku med kalv og åringskvige.