Ku drektig

Dyr som blir gravide kalles gjerne drektige. Hoa blir kalla kvige frå 1-årsalder til fyrste kalving, og deretter ku. Drektighetstiden (svangerskapet) beskriver . Melkeproduksjonen kan styres slik at kua holder seg frisk og blir lett drektig igjen etter kalving.

Verktøyet kalles laktasjonskurve.

Jo større et pattedyr er, jo lenger er det drektig. Svangerskap hos pattedyr, omfatter fosterutviklingen fra eggets befruktning til fødselen. Denne tidsperioden kalles drektighetstiden. God fruktbarhet er derfor en egenskap som rangeres høyt blant mjølkeprodusentene. Dette betyr at kua må være drektig senest dager etter kalving.

I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet drektig. Da er det godt håp om at kua er drektig.

Men dersom en stoler blindt på dette, kan en bli lurt. Mange kyr viser ikke ny brunst sjøl om de er tomme. Hvor lenge er ei geit drektig ? La veterinæren sjekke drektighet når det er trygt. Kua stod nå ved grinda til bonden . Ingen har innrømmet ugjerningen. Livskraftige lam med passe fødselsvekt og søyer med godt utvikla jur som kan mjølke godt etter lemming, er målet med god vinterfôring.

Fem ganger ble drektige kyr sendt til Skövde slakteri sist år. Hvis man skal kjøpe seg en ku , hva må man gi da? Fra kjøttfe skaffer vi oss kjøtt. Fra melkefe skaffer vi oss både melk og kjøtt. Den moderne kua bærer derimot på liter.

Den tidlige atskillelsen av ku og kalv er stressende for dem begge og . Nynorsk oppslagsor ku Les høyt. En mann fra Hadsel er dømt for ulovlig transport av drektig kvige.

Både forhold ved kua og kalven påvirker drektighetslengden. Du kan også legge til en definisjon av drektig selv. Det ble vel sagt at dette egentlig ikke var lov, men bonden skulle legge ned gården, og da . Det er også observert trillinger, men dette . Hvis vi oppdaget at en ku var drektig , slaktet vi den ikke før kalven var født og . Når jeg planlegger laiv kikker jeg alltid på moten før jeg bestemmer meg for årstall.