Kraftfor sau

Valg av kraftfôr for høg mjølkeytelse og god tilvekst. Vi produserer og tilbyr et komplett sortiment av kraftfôr og tilskuddsfôr til lam, sau og geit. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og holdvurdering av sau som er fasiten på om du fôrar rett. Dette krev ulik mengde kraftfôr pr dag. Ekstremt konsentrert kraftfôr for ekstra høg mjølkeyting og lammetilvekst.

Perfekt til holdige sauer med 1-veker innefôringstid etter lamming.

Kostnad pr fôrenhet (fem) gjennomsnitt. Har overtatt gården og 1vf sauer. Sau har svært forskjellig næringsbehov gjennom året. Strand Unikorn har derfor tre ulike konvensjonelle kraft- fôrblandinger til sau og to . Har man godt grovfôr trenger man ikke fôre all verden med kraftfor , men er grovfôret av dårligere kvalitet vil behovet for kraftfôr øke betraktelig. Kraftfôr – ett nødvendig supplement til søyer om våren.

Den beste starten får lamma ved at du begynner med Drøv Sau Melkefôr minst seks . Vår fôrstasjon til sau , SF6 passer på at alle sauer får utdelt riktig mengde kraftfôr.

Brukeren kan selv velge innstillinger for hvor ofte, hvor fort, og hvor mye fôr . FORMEL Sau -sortimentet er utvida fordi forholda og fôringsstrategien hjå dei enkelte sauehaldere er ulik. I økologisk drift skal innendørsarealet til hver sau være mog til hvert lam m2. Storfe og sau produseres også på kraftfôr ! Title: Formel sau og lam brosjyre, Author: Felleskjøpet Rogaland Agder, Name:. For intensiv fôring med kraftfôr til søyene etter lamming.

Bonde mener lam som spiser mye kraftfôr vil smake av gris. En undersøkelse av en datastyrt kraftfôrstasjon for sau. A study of an electronic concentrate feeder designed for sheep. Universal trau for kraftfor etc til sau , kalv, gris.

Norske sauer spiser betydelige mengder kraftfôr. Kilde: Nortura sitt temaheftet om mangelsykdommer hos sau. For at lammet skal kunne utnytte grovfôr og kraftfôr , må formagene utvikles.

Husk også drikkevannstilførsel på beite, både til kopplam og andre dyr! Når kua spiser kraftfôr , utgjør det en større risiko for naturmangfoldet enn for oss. Ku, sau , geit og hest er stadig mindre på beite.

Hovedmålet med prosjektet er økt tilgang på økologiske sau og lam til Gilde-NNS.