Kårbolig

Kåret var gjerne kontraktsfestet, og fri bolig var en vesentlig del. De eldre overtok kårboligen , alternativt en del av hovedbygningen. Landbruksøkonom og takstmann Bjørn Aasen ber folk tenke seg nøye om før de bygger kårbolig på garden.

Det kan være både praktisk og . Blir en lang inlegg men stay with me vær så snill 🙂 Kona og jeg har flyttet tilbake til hennes familiengård. En kårbolig er et ekstra bolighus på gården.

Foreligger kåravtale og kåryter og kårtaker bor sammen, anses boligen som ” kårbolig ”, og leieverdien er skattepliktig for kårmottaker. Prosessen kan virke overveldende, og mange gir opp allerede før . Rognes – søker Ola Ivar Bjørgen. U Høringsbrev: Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – fradeling av.

Bygge ny kårbolig -og nlf området. På gården ligger det ett gammelt hovedhus som . Spørsmål om oppføring av kårbolig kommer opp som en . Fradeling av kårboliger ved gårdsbruk blir stadig vanligere. Dette for at sønnen Eivind (31) skal .

På skiftet etter Erik Rise oppsto tvist om hvem som var eier av kårboligen. Flotte jakt og fiskemuligheter. Fiskeelva Julussa renner så og si gjennom tunet. I skjemaets rettledning er dette definert slik: . Kårhus (nynorsk), Undantagsstuga (svensk). Bolighuset ligger på en går men det skal ikke være fare for . Stort småbruk med våningshus, kårbolig , naust og driftsbygning, samt strandteig på Langvatnet!

Lett mye rundt på nettet, men litt . Kårbolig på Østre Holmen, ved Dalsveien. Det vil også kunne legges til rette for romslige tomter. Vi bor på et lite småbruk hvor det ikke lenger er gårdsdrift. Noen som har erfaring med dette?

De få jordene våre er leid bort til . Søknaden gjelder oppsetting av kårbolig på eiendommen Sønsteby Øvre gnr. I forbindelse med generasjonsskifte søkes kårboligen på Juterud fradelt. Kommunen har mottatt søknad om fradeling av kårbolig på gbnr.

Norsk Senter For Bygdeforskning ser en økende trend mot at flere eldre flytter fra gården og kårboligen , nærmere sentrum.