Jæren landbruk

Landbruk i Rogaland er viktig i nasjonal sammenheng og med omtrent 000. Det flate og frodige Jæren har lenge vært sentralt i jordbruk og det var her man . JLS Mekaniske har spesialisert seg på utstyr til landbruket , mekanisk arbeid og produksjon. Vi har satset målbevisst på effektive og rasjonelle løsninger som . Dag Jørund Lønning fra Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Særheim i Klepp, har forska på hva folk egentlig mener om Jæren. Landbruk – landbruk , maskiner, bark, drivhus, dyrefor, frø, frøblandinger, fullgjødsel, gjerde, gjerdestopler, gjødsel, gravemaskin – Finn firmaer, adresser, . Visjonen er eit livskraftig landbruk i heile Rogaland. Landbruket på Jæren skal vera førande for landbruket i Rogaland og på nasjonalt nivå.

Jæren har prosent av verdiskapinga i landbruket. Kartlegginga av verdiskaping fortel ikkje berre kva verdiar landbruket skapar men kva . Av Dag Jørund Lønning, professor og rektor HLB Eit rekneskap har både inntekter og utgifter. Om ein berre fokuserer på utgiftssida . OVERRASKA: Dag Jørund Lønning, rektor ved Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) og styreleiar i Rogaland Landbrukspark, la i dag fram resultata . Bioresten kan då tilbakeførast til landbruket som gjødsel utan at presset på spreieareal for husdyrgjødsel aukar.

Eit tradisjonelt biogassanlegg . Ugjødsla randsoner er et av de anbefalte tiltakene mot avrenning fra jordbruksarealene på Jæren. Ugjødsla randsoner er et av flere tiltak som .