Hvordan jakter flaggermus i norge

Hvordan orienterer flaggermus seg? Flaggermus det eneste pattedyret som kan fly aktivt. Alle flaggermus i Norge orienterer seg ved hjelp av ekkolokalisering.

Ved hjelp av tommel og bakføtter kan flaggermusene krype og klatre, men temmelig ubehjelpelig. Alle flaggermusarter i Norge har en nokså . BIO11Biologisk mangfold II Flaggermus i Norge. Jakter for det meste insekter som svermer over vannflater, men arten kan også påtreffes jaktende i skog.

Hun har studert flaggermus lenge og er særlig interessert i hvordan ekkolokaliseringen virker. Flaggermus kan jakte i totalt mørke. Når flaggermus kommer flyvende forbi deg kan man høre hvordan den. Gå til Arter i Norge – Det er registrert tretten arter med flaggermus i Norge , men det er usikkert om alle fortsatt finnes her.

Flaggermus er automatisk fredet. Fra Norge kjenner vi til arter, og også her til lands utgjør flaggermusene en. På natten, når mødrene er ute for å jakte insekter, blir ungene igjen i kolonien. Flaggermus er små, flyvende dyr som er mest aktive på nattestid.

I Norge er det per 20påvist forskjellige arter, og flere av dem er truet. Flaggermus spiser insekter og jakter ved åpent vann, åpninger i skogen,. Hvordan er artenes utbredelse i Norge og hvor levedyktige er de?

Norge ), skogflaggermus , nordflaggermus , skimmelflaggermus. Den jakter gjerne på insektrike steder som frodige lauvskoger, fuktige .