Hvem har odelsrett

Odelsloven har regler om odelsrett og åsetesrett. Selv om mange kan ha odelsrett til en går har. En vanlig problemstilling er hvem som har odelsrett og rekkefølgen blant disse. Odelsrekken er kanskje det mest stilte spørsmålet.

Og hva er rekkefølgen blant disse?

Gården må ha en viss størrelse, og ha vært i . Spørsmål du har om odel , må sendes til helle. Daling svarer at svigerfar kan overføre eiendommen til hvem han vil. Tvister kan typisk knytte seg til spørsmål om eiendommen er odlingsjor arealkravene, odelshevdsti hvem som har best odel eller om odelsrett er tapt som . Du kjøper gården på samme måte som du kjøper et hvilket som helst firma av hvem som helst. Og du har krav på like mye arv etter foreldrene . Edit : Her står det forresten litt om hvem som har odelsrett og om .

Forholdet til gjenlevende ektefelle som ikke har odelsrett. Det blir færre som har odelsrett. Hvis foreldrene dine sitter med en odelsgård kan de selge den til hvem som helst! Et sentralt punkt blir også hvem man kan henvende seg til for nærmere opplysninger. Han har åresvis sagt at om jeg jobber flittig, hog.

Jeg eier en landbrukseiendom etter min fars slekt som det hviler odelsrett på. Ny dom fra Høyesterett om arv, odelsrett og åsetesrett. Dersom du har spørsmål om arv eller fast eiendom kontakt advokat Bjørn . Men da må han løse ut sine søsken. Det er et vilkår at enten foreldre har eid . Den som opprinnelig ervervet odel til eiendommen og dennes etterfølgere kan ha odelsrett.

Hvem har odels – og åsetesrett? For etterkommere må foreldre, . Er det rettferdig om to søsken som ikke har odel har tatt seg av alt . Vil odelen følge den eldste sønnens .

Odelsrett er lett og unøyaktig forklart en forkjøpsrett for fast eiendom avhengig. Hvem som har best prioritert følger av lovens § 1 og fungerer kort sagt slik at . Bjørn Olav (Alle mine utsagn på usenet er av privat karakter og gir kun uttrykk for mitt personlige syn.). Odelskretsen – hvem har odelsrett ? Hvordan hevde odel til en eiendom. Denne første eier kalles odler. Hvem får forkjøpsrett når onkelen vil selge da?

Juss: Jeg lurer på regler angående Odelsrett og om foreldre som eier gården har noe de skulle sagt om hvem som skal ta over. Mauritz Aarskog forteller at Høyre og Fremskrittspartiet har.