Hva er akvakultur

Hva er de største forskjellene på fiskeri og akvakultur når det kommer til innvirkning og effekt på det marine økosystemet. Finnes det en link mellom disse to . Loven gjelder produksjon av akvatiske organismer ( akvakultur ). Jobbmuligheter innen akvakultur. Hva skal vi fôre rensefisken med?

Svært stort spekter av metoder og teknikker fra enkle, åpne systemer til avanserte bioreaktorer.

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften) . Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Med over år som arrangør av maritime kurs er vet vi hva som trengs. I løpet av dette året skal ferdighetene dine videreutvikles og . Fakultet for biovitenskap og akvakultur tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og doktorgradsnivå.

Det internasjonale forskningsmiljøet ved fakultetet kommer . Finner du ikke emneordet du leter etter? Du må ha forståelse for miljø, fiskevelferd og hygiene.

I tillegg til animasjoner, filmer, bilder og et eget fiskeleksikon, kan du . Det er Nordland fylkeskommune, avdeling for Næring og regional utvikling som gir tillatelser til oppdrett, mens Sortland kommune er høringsinstans og avgir . Hvert år har elever ved VGakvakultur på Val videregående skole muligheten. Vi holdt et foredrag for dem om hva vi har lært om akvakultur i . Vil øke mulighetene for norsk akvakultur internasjonalt. Hva er markedsarakteistikkene til de ulike landene, hvordan er konkurransesituasjonen, hvordan . Hva er fordelene og ulempene med integrert akvakultur. Hva kjennetegner bærekraftig akvakultur ? Elever som går på vgfiske og fangst eller på akvakultur får dermed førstehånds kjennskap til hva fangstbasert akvakultur innebærer. Akvakultursøknader – hva søkes det om?

Norsk akvakultur representerer den nest viktigste næringen etter. Hva kan du om miljøovervåking og vannbehandling? De fleste slike anlegg er avhengig av tilgang på mye ferskvann.

Vi har enno ikkje eit regelverk som tillate integrert akvakultur , og der har ikkje kome . Her finner du alt av informasjon om utdanning innen AKVAKULTUR (Bachelor). Studiet går under: Fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. Produserer og omsetter du produkter fra økologisk akvakultur , trenger du en godkjenning fra Debio.