Husbukk i ved

Husbukk hører med til familien trebukker (Cerambycidae). Den voksne billen er -mm lang, svart eller brunsvart og har lange 11-leddete . Det er mulig at et stadig mildere klima kan påvirke spredningen av husbukk. Kvamme sier det er gjort lite forskning på dette, men at det stadig . Han sier at ved med angrep av borebiller og stokkmaur, som med husbukk , heller.

Da har det typisk vært stripet borebille på . Det er høyst usannsynlig at det er husbukk , Hylotrupes bajulus, du har fått inn med brenselet ditt. Send oss ett bilde av larvene du finner, så får . Etter en del år kan skadene på huset bli store. Utbredelsen er trolig den samme i . FORSKJELL: Den øverste billen er en helt uskyldig løvbarkbukk, mens den nederste er en husbukk som kan gjøre stor skade.

Hvilken skade kan denne gjøre, og er det nødvendig med . Til denne gruppen hører de mest plagsomme skadedyrene som kan gjøre til dels stor skade. Spesielt gjelder dette husbukk og. Vannbasert formel som medvirker til at virkestoffet trenger inn i. Jeg pusser opp et gammelt hus med tømmervegger der det er gamle spor etter borebille og husbukk. Vil gjerne sprøyte på noe som minsker . Hvordan unngår du borebiller og husbukker? Du skal ikke bruke gamle materialer, som har fare for husbukk.

Det er strengt tatt kun tre typer insekter som virkelig kan gjøre skade på hytta: Husbukk , stripet borebille og stokkmaur. På brystet har den markeringer som kan se ut som to øyne. Husbukken er en bille som er avlang (1-2cm) med lange antenner.