Huggorm

Hoggorm eller huggorm (Vipera berus) er en av mer enn 2arter i hoggormfamilien, men den eneste som lever fritt i Nord-Europa. Utbredelse ‎ Beskrivelse ‎ Adferd ‎ Hoggormbitt huggorm – Store norske leksikon https://snl. Biologi › Dyr › Amfibier og krypdyr › Slanger Bufret Lignende 31. Huggorm , krypdyrart i familien huggormer. Nord-Europas eneste giftslange, med ett par gifttenner forrest i overkjeven.

Et bitt fra en huggorm kan gi alvorlige hevelser, lavt blodtrykk og resultere i sjokk. Heldigvis går det sjelden så galt. Huggormbestanden i Norge øker og stadig flere blir bitt av huggorm.

Hvordan skal du forholde deg til bitt, og hva kan du gjøre for å bli kvitt . I buret på Universitetsdyresykehuset ved NMBU Veterinærhøgskolen ligger Liva på måneder. Hun har blitt bitt av huggorm i snuten og den er hoven og vond. Huggormen (Vipera berus) er den eneste giftige slangen i norsk natur. Gå direkte til: Toksisitet; Symptomer og kliniske tegn; Supplerende undersøkelser . Stadig flere blir bitt av huggorm. Men det finnes også dem som skader seg på terrasserens om sommeren.

Statistikken fra Giftinformasjonen . Nei, huggorm er i utgangspunktet ikke farlig. Mennesker, inkludert babyer, er ikke huggormens byttedyr og er heller ikke huggormens naturlige . Huggorm kan gi alvorlig forgiftning. Et hoggormbitt ser som oftest ut som to punktformige prikker . Hvert år fører huggormbitt til alvorlige forgiftninger hos hund og katt.

Blir hunden eller katten din bitt av huggorm , bør den fraktes til dyrlege.