Høyde på hekk

Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk ? Synes du naboen og hekken hans boltrer seg over litt vel mye plass,. I Grannelovens § heter det at en hekk kan være to meter eller lavere og. Trær, busk og hekk er et av de vanligste problemene mellom naboer!

Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde , utforming og . Høyden på hekkene varierer med lengden på løpet: m – og.

Hva kan jeg gjøre med naboens trær og hekker – foto iStock. Naboen har laget platting helt inntil mitt gjerde. Står treet nærmere så kan naboen kreve at høyden blir tilsvarende. Dere bør beskjære den, når den når ønsket høyde.

Det skal kreves en kraft på 6–kg mot topplisten før hekken velter, dette justeres ved hjelp av motvekter på fotstykkene. Trær og busker skal ikke være til større . Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? I loven er det ikke satt begrensning for maksimal høyde på gjerdet, . Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eventuelt klippet.

Den aktuelle hekken var en tett gran- hekk på til meters høyde. Ellers må høyden på hekk eller annen . Hekker under to meters høyde rammes ikke av trefellingsregelen i . Vedlegg – Maks høyde på hekk. Mange dødsulykker skyldes dårlig sikt, og ofte er det hekk, busker og.

Karsten Warholm hadde tatt gull på lengde, høyde , 2meter, 400 . I denne loven er det ikke regulert noen maksimal høyde , men her kan . Alle huseiere har ansvar for at hekker, busker, trær og annet på. Høyde på hekk og gjerde må ikke overstige 0. Arbeidskrav 100m hekk (kvinner). Les mer på nettsidene til Statens vegvesen. Statens vegvesen har utarbeidet en veileder for klipp av hekker og busker. Dersom din eiendom har avkjørsel mot veien . Hekk, busker og trær må ikke skjule vegmerking, trafikkskilt, gatenavnskilt,.

Har du tenkt på at hekken og buskene dine kan være en dødsfelle? Hekker og beplantning har hatt gode vekstvilkår på tross av kaldt og vått vær. Klipp enten hekken din ned til 50.

Du kan for øvrig flytte hekken. Innføringshekk til innendørstrening.

Hekkene kan lett demonteres, og det følger med en hendig pose til hver hekk.