Høyde gjerde tomtegrense

Ny garasje en meter fra tomtegrensen , et meter høyt gjerde på. Her kan det gjøres lokale unntak om for eksempel høyde , utforming og farge. Nabo plantet hekk uten og spør – Hus, hage og oppussing innlegg 3. Skjerming for innsyn – hva er lov?

Gjeldende regelverk: Levegg med høyde opp til meter og lengde. Mange kommuner har egne regler om gjerdehøyde , eller det er tatt inn i . Gjerdeloven regulerer gjerdehold mellom naboer. Det finnes også en rekke andre lovbestemmelser om gjerder og gjerdehold.

Levegg (skjermvegg) med høyde inntil meter og lengde inntil meter. Leveggen kan være frittstående eller forbundet bygning. Mellom vår og deres tomt står det nå et gjerde på cm.

Sjekk om du må sende byggesøknad for gjerde , levegg eller støyskjerm eller om en ansvarlig søker må sende inn byggesøknaden din. Hekk som erstatter gjerde , vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener. De klassiske nabokonfliktene om trær handler om høyden på trærne, og om de kan kreves hugget fordi de skygger for sol eller utsikt. Stolpeavstanden kan være 5–m, avhengig av høyde og materialdimensjon.

Et gjerde kan være bare en markering av tomtegrensen , det kan konstrueres . Har hun og ønsker dermed sette opp et gjerde på minst en meter. Etter lovverket kan jeg bygge inntil. Hvilke gjerder og levegger er søknadspliktige og hvilke er.