Grovfor

Fôrmidler som beitegras, grønnfôrvekster, surfôr, høy, halm . Når en skal vurdere kvaliteten av grovfôret må en ta hensyn til energi- og proteininnhol fordøyelsen av celleveggstoffer, innhold av vitaminer og mineraler samt . Grovfôr er drøvtyggernes naturlige fôrgrunnlag. Slik velger du riktig frøblanding til grovfôr. Grov- eller stråfôr er hestens basisfôr.

Eksempler på grovfôr er høy, vakuumpakket høy og tørket gress fra høyballer, ensilasje, hakkelse og luserne. Minstebehovet for grovfôr til hest er 1 . Ensilert grovfôr har blitt mer vanlig – også til hest. Det er den samme teknikken som brukes til vanlige rundballer, men hestefôret blir oftest høstet senere og . Uavhengig av ytelsesnivået til dyra . Et balansert næringsinntak er av stor betydning for at hesten skal kunne prestere og ha det bra.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF).

Lite grovfôr – korleis kompenserar me? Skrevet av Richard Ekhaugen, 03. Illustrasjonsfoto: Målfrid Vatne. Norsk Hestesenter har ennå ledige plasser på . Norsk Landbruksforvaltning Agder inviterer til møte om grovfor på Evje tirsdag 4. Det gjeld ikkje berre nærings- og gjæringskvaliteten i . Fôrpro rendyrker produksjon av grovfôr til hest. Når hesten spiser høy produserer den samtidig varme – hvilket forklarer hvorfor hesten bør ha fri tilgang til grovfor når kulden biter inn.

Fagmøte om grovfôr som ressurs for gardsdrifta. Husdyrgjødsel og lagring av grovfor. Spredning av husdyrgjødsel på eng må gjøres innen 20. Spørreundersøkelsen tar for seg all håndtering av grovfôr , fra lager til fôrbrett. I forbindelse med grovfôrproduksjon, har vi over flere år vist til sammenhengen mellom temperaturen gjennom vekstsesongen, og kvaliteten på grovfôret.

Hvordan spare penger på høsting og håndtering av grovfor ? Jan Karsten Henriksen fra Norsk landbruksrådgiving og Catinka Jerkø fra Tine.

Grovfor og grovforproduksjon av Magne Mo – Se omtaler, sitater og terningkast. Se hva andre mener om denne boka, og fortell hva du mener selv! Kan derfor etes av hest, ku og sau.