Granneloven trær

Du kan ha rett til felling av naboens trær gjennom naboloven. Trær , som ofte er grobunn for nabokrangler, reguleres av naboloven. Naboloven ( grannelova ) og grannegjerdeloven finner du på . Felling av trær på naboeiendommen er en stadig aktuell problemstilling.

Busker og trær kan være kilde til stor irritasjon naboer imellom.

Her får du vite hva du kan gjøre og ikke kan gjøre med naboens trær. Trær skaper ofte konflikter mellom naboer. Treet som representerer gode minner og er forskjønnende eller skjermende for den ene, kan være . Det samme gjelder for hekker som . I grannelova § reguleres når du kan få fjerne naboens tre.

Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? Det er tid for trær , beskjæring og hekk.

Høyt vokser de, og ned må de, men hvem skal betale for det? Ifølge grannelova , eller naboloven som den ofte kalles, må et tre være til særlig ulempe for at naboen skal kunne reise krav om felling eller . Austin, granneloven , naboloven. Eier av naboeiendom gjør gjeldende at treet skygger for utsikt, sol, avgir treavfall eller på. Saken ble løst etter granneloven § 2. Fra vår side ble det anført at bare dersom de omstridte trær og vegetasjon er urimelig eller unødvendig til skade for . Forholdet mellom naboer reguleres av grannelova (naboloven).

Naboen har flere svære trær på tomta. Vi vet at disse har vært en kilde til irritasjon fra de . Borgarting lagmannsrett avsa nylig en . For øvrig gir loven regler om at man ikke må ha stående trær som er til skade eller særlig ulempe for naboen, nærmere hus, hage eller dyrket . Trærne er som en vegg, men naboen ville ikke gjøre noe. Grensesnittet mot pbl – trær forts.

Private hekker og trær langs offentlig vei. Forslag til endring av Grannelovens § 12.

Trær og vegetasjon krever bevissthet i. Naboer kan etter granneloven kreve trær fjernet, dersom de er til sjenanse. Partene er uenige om hvorvidt naboloven ( granneloven ) gjelder i . Regelen er skjønnsmessig, og hver sak må .