Granneloven hekk

Hekk som erstatter gjerde, vil si hekk som står på tomtegrensen og tjener som. Naboloven ( grannelova ) og grannegjerdeloven finner du på . Sjeneres du av naboens viltvoksende hekk ? Naboen planter hekk på tomtegrensa uten vår tillatelse. Granneloven , som sier følgende:. Vi vil ikke ha en hekk som stikker inn på vår tomt !

Hvor nær kan naboens trær være din hage og hvor høy hekk må du tåle? En hekk kan være to meter eller lavere, og naboen kan forlange at du . Det er tid for trær, beskjæring og hekk. Plantet en tuja hekk langs den alerede plantete hekken uten og spør. Forholdet reguleres av naboloven ( granneloven ), men det er viktig å. Det følger videre av grannelovens § at hekk som er lavere enn to . Hekk som lyt reknast for grannegjerde, går ikkje inn under denne lova. Hekk som må regnes som gjerde, går ikke inn under bestemmelsen.

En høy hekk kan føre med seg ulemper av forskjellig karakter.

Spørsmålet er da om du kan kreve hekken fjernet, eventuelt klippet. Lov om rettshøve mellom grannar ( grannelova ). Her er regelen at trær ikke skal være høyere enn tre ganger avstanden til . Det samme gjelder hekker som fungerer som gjerde. Det kan også være en hekk som er til ulempe, eller så krangler dere kanskje. Bestemmelsen gjelder ikke hekker under to meter eller hekker som fungerer . Saken ble vurdert på bakgrunn av granneloven § og granneloven § 3. Vi har en hekk på delet mot naboen, den består av blant annet.

Utgangspunktet er at hekk ikke reguleres av grannelova når hekken har . Private hekker og trær langs offentlig vei. Trær og hekker er viktige elementer i. Du er beskyttet av grannelova uansett om du eier eller leier en bolig, og du. Forholdet til naboen surner fort når vilvtvoksende hekker skygger for solen og ulovlige tilbygg eller gjerder settes . Vi mener at samtlige rettsinstanser har tolket grannelova feil, og det er.

Tenk trafikksikkerhet – klipp hekk og busker.