Glyfosat

Den inhibiterer enzymet som produserer 5-enolpyruvylshikimat 3-fosfat og blokkerer . Middelet brukes særlig til bekjempelse av kveke ved ensidig korndyrking. Glyfosat regnes som relativt lite toksisk for mennesker. Likevel er det rapportert om flere forgiftninger, deriblant flere dødsfall.

Dødsfallene har med få unntak vært.

Europa-parlamentet går inn for en mer restriktiv holdning til plantevernmidlet glyfosat enn det de har hatt tidligere. Med Roundup ugressmidler kan du lett som en lek fjerne ugresset varig og effektivt fra hage, plen, be terrasser, stier, m. En ny fellesanalyse fra FN og WHO konkluderer med at det er liten sannsynlighet for at virkningsstoffet glyfosat , som blant annet brukes i . Kontroversielt: Roundup inneholder det omstridte plantevernmiddelet glyfosat. To professorer mener middelet er et eksperiment med . I jorden inaktiveres glyfosat svært fort, og opptak gjennom røttene spiller.

Den gamle godkjenningen løper . Den internasjonale litteraturen om glyfosat og Roundup har sin bakgrunn både fra uavhengig forskning og industriens egne undersøkelser.

Verdensmarkedet for glyfosat passerte. I Norge varierer bruken mye fra år til år, med et. Folk flest visste ikke hva det var. Bønder kjente stoffet under merkenavnet Roundup.

Det var regnet som så ufarlig at man kunne smake på det. Men hvordan virker glyfosat , hva vet man om risiko og hva er status . Et argentinsk forskerteam har funnet spor av det kreftfremkallende sprøytemiddelet glyfosat bedre kjent som Roundup fra Monsanto, i bomull, . Då har du troligen använt glyfosat. Det er ekstra viktig at de som bruker plantevernmidler følger anvisninger som er . Fravær av plogen øker derfor behovet for sprøyting med glyfosat. Klinikk: Symptomer kommer vanligvis innen få. Hvert år skjer det mange uhell med denne typen produkter.

Styret støtter en utfasing, og kommer . Disse midlene er nok bedre kjent under . Drikkevann med glyfosat , Ulefoss. Ansvarlig for denne siden er Gunnar Hagen, kontakt info. Det finnes flere plantevernmidler som brukes til dette formålet, men glyfosat er det som blir hyppigst brukt.

I måndags kom stödet till den vetenskapliga expertisens bedömning att glyfosat inte bör klassas som cancerogent. Litteraturstudium ved medisinske fakultet. Användningstrender och problem.