Gjødsling av skog

I hvert fall når regjeringen har bevilget millioner kroner over statsbudsjettet til gjødsling. Kjersti Holt Hanssen, ENERWOODS-seminar Ås, 26. Hvorfor gjødsle skog : Granskog binder gjennom fotosyntesen karbon tilsvarende tonn CO² i trærnes totale biomasse (greiner, rot, stamme) for hver . Det er rart det ikke er kø utenfor kontoret mitt hver dag. Verdiøkningen er et resultat av både økt diameter- og volumtilvekst.

Dersom du bruker riktig mengde på riktig type skog , vil gjødsling være både miljøvennlig og lønnsomt, sier skogforsker. Målrettet gjødsling av skog som klimatiltak – egnede arealer og miljøkriterier. Rapporten er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, . Ved økt skoggjødsling som klimatiltak, er det nødvendig med tydelige . Man bør ikke gjødsle bestand som har mer enn 20 . Tilskudd til gjødsling er et produksjons- og kvalitetsfremmende tiltak. Gjødsling, sammen med tettere planting etter . Det kan gis inntil tilskudd til gjødsling.

Viken Skog vil fornye norsk skogbruk med nye metoder. Tilskott til gjødsling er eit produksjons- og kvalitetsfremjande tiltak. Ein kan få inntil tilskott til gjødsling. Skogeiere kan få dekket av kostnadene til gjødsling.

Klima- og naturfiendtlige subsidier ødelegger markeder og miljø. Grunnet gode tilskuddsordninger fra .