Gjødsling av frukttrær

Man bør begrense tilførsel av nitrogenrik gjødsel da dette fremmer mye . Vær sparsom med gjødsel til frukttrær , ellers får du bare en voldsom vekst og lite frukt! Hønsegjødsel inneholder mye nitrogen, så det ville jeg . Plommetre opal uten plommer innlegg 29. Frukttrær – slik lykkes du – Plantasjen. Bruk natur gjødslet plantejord og bland den med den opprinnelige .

Det samme rådet gjelder for frukttrær og bærbusker som for prydbusker. Sørg for en kaliumrik og frisk plante som klarer en god blomsterintiering og . Se de tre første episodene om stell av frukttrær nedenfor. Moreller og pærer er og litt brukt. Gjødsling skal du derimot være forsiktig me advarer Lerud.

Det finnes mange teorier og metoder når det gjelder . Plantes med podestedet over jorden. Trikset hans er at han gjødsler med møkk. Plomme trær er utsatt for ganske mange skadedyr og sykdommer, og krever jevnlig vedlikehold.

Men de må ikke få så mye nitrogen (kvelstoff) som andre vekster. Gjødsle frukttrær tidlig på våren og unngå sommeren eller høsten applikasjoner. Tynn ut svakt utviklede eller misdannede frukter, slik at all næring går til.

Feil gjødsling kan også være en grunn til at karten faller av. Rogaland Fruktdyrkarlag har fagsamling på Hjelmeland 23. Norsk Landbruksrådgiving Agder tilbyr hjelp til beskjæring av fruktfelt. Det kan enten være beskjæringsoppdrag av større fruktfelt, beskjæring i . Randesund Hagesenter, matjor plantejor økologi, planter, frukttrær. Styr unna jord med torv, gjødsel , kokos og alle andre tilsetninger.

Også gjødsling eple – og frukttrær er veldig viktig for både unge og eldre trær. Gjødsel kan, men er ikke direkte nødvendig dersom man bruker . Busker, trær og stauder gjødsler du så snart snø og tele ikke er til hinder. Både tomater og poteter, bærbusker og frukttrær tar gjerne en liten klype aske utover i . I de fleste hager er jordsmonnet for dårlig. Det består ofte av jord som har ligget djupt og som etter graving av tomta, er fordelt utover.

Om du vil dyrke økologisk, skal du styre unna NKP- gjødsel og bruke naturgjødsel.