Gjødselpriser

Rett kalktilstand er avgjørende! God kalktilstand bidrar også til god . Gjødselpriser og betingelser for Vestfoldmøllene AS. Bestillingsfrist for levering inneværende måned er den 24.

FLEX FERTILIZER SYSTEM INTERNATIOAL B. Etter hvert som oljeprisen har gått nedover siste året har vi fått spørsmål fra mange hold om sammenhengen mellom oljepris og gjødselpris.

Nå er det tid for gjødslingsplanlegging og innkjøp av handelsgjødsel. Alle priser på gjødsel og ensileringsmidler gjelder fra hovedlager SIR eks mva. Evt frakt beregnes etter de til enhver tid gjeldende fraktsatser. Hvordan valutakurs og markedskrefter påvirker gjødselprisene – og hva som er riktig tidspunkt for innkjøp. Ifølge TDN Finans var det ventet en EBITDA på 3. Selv om vi legger det laveste anslaget til grunn, betyr det at norske bønder sparer millioner kroner på lave gjødselpriser.

Lavere gjødselpriser og marginer får skylden for det dårlige . Høyere energi- og lavere gjødselpriser tynger Yara.

Yaras resultat stuper på lavere gjødselpriser. Felleskjøpet Agri og Yara er enig om pris på Fullgjødsel og anna . Yara rapporterer et svakere resultat enn året før, på grunn av lavere gjødselpriser og marginer. Vi leverte imidlertid økte salgsvolumer både for . Publikasjonstype: Foredrag, presentasjon.

Samlet har de fleste prisene på matråvarer steget. Unntaket er ris som hadde en svak prisnedgang. Internasjonale gjødselpriser for noen utvalgte gjødselslag . I norsk landbruk har avlingsnivået (per daa) økt jamt og trutt både for korn og gras. Prisene på mineralgjødsel har økt kraftig siste året. Teknologisk utvikling produksjonsprosses nitrogen.

Først gikk gjødselprisene opp med 1prosent. Yara presenterer markedsutsikter som gir grunnlag for høyt aksje utbytte. Bakgrunnen er forventningen om høyere gjødselpris.

Stadig økende gjødselpriser er sjølsagt et argument for økologisk drift, men avlingsnedgang og større arealkrav kan føre til lavere inntekt totalt sett.