Generasjonsskifte

Det er vår erfaring at hvert generasjonsskifte er unikt og det finnes ikke noen fasit på hvordan dette skal gjøres. Med det er de samme problemstillingene går ofte . Et eierskifte eller et generasjonsskifte er også en periode hvor noen tar valg for mange år framover, og det er en periode hvor noen ser at arbeidsplassen,. I høytidene, når yngre generasjoner er hjemme på ferie, blir ofte generasjonsskiftet på gården et diskusjonstema. I dag kan du derfor gi bort både aksjer, .

Formuende familier kommer ikke utenom at før eller siden inntreffer generasjonsskifte , enten det skjer uforberedt ved . Generasjonsskifte – et minefelt av følelser og fakta. Tekst Are Johansen, Norsk Landbruksrådgiving Lofoten. Før eller senere dukker spørsmålet om noen er . Hvis barna dine skal overta kontrollen over selskapet er det viktig at du forbereder deg godt.

Du har kanskje vanskeligheter . Ved generasjonsskifter oppstår det ikke . Et generasjonsskifte er en viktig begivenhet.

Her er en samling rettskilder om generasjonsskifte av enkeltpersonsfortak. Spørsmål om uttaksbeskatning ved generasjonsskifte (skatteloven § 5-første ledd). Vår erfaring er at hvert generasjonsskifte er unikt og at det ikke finnes noen fasit på hvordan dette skal gjøres. Vi får ofte henvendelser fra næringsdrivende om beskatning ved generasjonsskifte. Prosessene rundt både eierskifte og generasjonsskifte tar ofte lenger tid enn man tror.

Avgift på arv og gaver må vi fortsatt ”leve med”, uvisst hvor lenge. Denne skatten tar inn ca to milliarder kroner, og forsvarer knapt et komplisert regelverk med . For at overføringen skal skje på en god og optimal måte er det viktig. For næringsdrivende er hel eller . Vi har den nødvendige kombinasjon av ekspertise innen alle rettslige områder for et generasjonsskifte. Deloitte bidrar med komplett kompetanse og et helhetlig,.

Her kan du lese om en av våre tjenester: Arv og generasjonsskifte. Se flere bøker fra Johan Giertsen. Sterkt farvel: Fra operasjef Per Boye Hansen og dirigent Karl-Heinz Steffens.

Nå forbereder han et generasjonsskifte. Han er en av andre juniorer som skal gjennomføre opplegget som omfatter tre samlinger. Og stikkordet er generasjonsskifte.

Kontoret gir rådgivning omkring praktiske, juridiske og økonomiske forhold ved generasjonsskifte og arv, herunder de skatte- og avgiftsmessige sider ved dette. Med litt planlegging kan du spare arveavgift. Du kan slippe ansvaret for vedlikehold. Det kan tenkes at du synes det er smart og lønnsomt, men ikke egentlig er . Det er mange forhold som skal vurderes og som får stor betydning for virksomheten og arvingene, både .