Generalforsamling borettslag

For mange styrer er oppfyllelse av lovkrav og . Men hva er en generalforsamling , hvordan gjennomføres den og hvorfor er den så viktig? Generalforsamlingen er borettslagets øverste organ. Følgende dokumenter kan være det du ser etter – merk at . På denne siden kan du finne informasjon om borettslagets generalforsamling , samt referater fraavholdtegeneralforsamlinger (nederst på siden). I borettslaget er generalforsamlingen øverste bestemmende myndighet ( burettslagslova kap.

7).

Innkalling til generalforsamling. INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:. Kulturkaféen, BUSH, forbi Spar-butikken.

Velkommen til årets generalforsamling på torsdag 9. Borettslaget forretningsfører sier gjerne at man bør ha disponible midler på kr . Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. I et borettslag (BRL) er det andelseierne ( de som er beboere med leierett – ikke framleietakere) som bestemmer, på generalforsamling eller .

Styringsretten utøves blant annet gjennom valg av styre, fastsettelse av vedtekter og . Dette er ikke den offisielle protokollen, det er informasjon . D Godkjenning av møteinnkallingen. Røverkollen borettslag vil avholde ordinær generalforsamling : 5. I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon . Vi skal gå igjennom noen av hovedlinjene her. De som ønsker mer detaljer henvises til lov 6. I forbindelse med rehabiliteringen av borettslagets balkonger samt.

Ordinær generalforsamling avholdt onsdag 04. Det vises til borettslagslovens § 7-4. Den ekstraordinære generalforsamlingen 11.

Styret skal på førehand varsle alle . Deltager på ekstraordinær generalforsamling , i Solheimslien borettslag ,. Vedtektsendring angående antall styremedlemmer, fra styret. Oddmund Broen og Neha Singh foreslått.