Fuktighet i treverk

Hva er den idiele fuktighet når et nybygg er ca tørt ? FLASSER AV: Tjukk malingsfilm på fuktig vegg kan gjøre at malingen flasser av. Dette fordi vedvarende fukt og treverk er en meget dårlig kombinasjon som vil føre til råte. Men hvor kommer fukten egentlig fra, og hvordan kan . Vår hovedregel er at treverket ikke må ha høyere fuktandel enn prosent.

Er det for fuktig før eller etter man påfører malingen, . Uisolerte elektroder kan gi store utslag for fukt som ikke medfører risiko. Det er en naturgitt og direkte sammenheng mellom tre og vann: Vann. Her ser vi nærmere på forholdet mellom tørking og fukt når vi skal . Det finnes ikke noe fasitsvar på hvor lenge man skal vente, da dette vil avhenge av hvor fuktig treverket var når man kjøpte det og hvor fuktig . Fukt , regn og duggfall kan være en utfordring når det males,.

Men før det skal males eller beises er det uansett viktig at treverket er rent, fast . Grensen for hvor tørt treverket må være før du kan male varierer.

Klaveness er hakket strengere, og vil ha under prosent fuktighet. Det har blitt gjennomført forsøk med ¼ ISO rom av. Hvis treverket fuktes opp av regn el. Som en regel betrakter man relative luftfuktighet på over som fuktig og fare. Det som er riktig er at den absolutte fuktigheten er lav om vinteren.

Sjekk nøye overganger og skjøter der fukt lett kan trenge seg inn. Men normalt treverk regner vi som tilfredsstillende tørt når du måler en . Har du ikke fuktmåler, kan du bruke . Fukt er en av livsbetingelsene for mange bakterier, sopp og andre. Råtesopp angriper treverk som er fuktig.

Treet må ha en fuktighet på over og trives best med en fuktighet mellom –. Her kan du lese hvorfor treet brytes ned naturlig og . Høy luftfuktighet eller tåke er ikke gunstig når en skal male. Før det skal beises er det uansett viktig at treverket er rent, fast og tørt. Med opplyst display og automatisk avslåing.

VI Fukt , våtrom og rom med vanninstallasjoner.

Presisering av preakseptert ytelse vedr.