Fukt i treverk

FLASSER AV: Tjukk malingsfilm på fuktig vegg kan gjøre at malingen flasser av. Hva er den idiele fuktighet når et nybygg er ca tørt ? Dette fordi vedvarende fukt og treverk er en meget dårlig kombinasjon som vil føre til råte. Men hvor kommer fukten egentlig fra, og hvordan kan . Vår hovedregel er at treverket ikke må ha høyere fuktandel enn prosent. Er det for fuktig før eller etter man påfører malingen, .

Uisolerte elektroder kan gi store utslag for fukt som ikke medfører risiko. Fukt fører med seg en rekke problemer, og kan forårsake både. I treverk med fuktighet over vektprosent øker faren for råte og muggsoppvekst dramatisk. Grensen for hvor tørt treverket må være før du kan male varierer. Klaveness er hakket strengere, og vil ha under prosent fuktighet.

Alt trykkimpregnert treverk må være tørt før man kan behandle det. Hvis treverket fuktes opp av regn el. Det er en naturgitt og direkte sammenheng mellom tre og vann: Vann. Her ser vi nærmere på forholdet mellom tørking og fukt når vi skal .

I byggeperioden tilføres det også fukt fra bygningsmatrialene. Det har blitt gjennomført forsøk med ¼ ISO rom av. Treverk skal ha fuktinnhold lavere enn vektprosent.

Presisering av preakseptert ytelse vedr. Rettelse av preakseptert ytelse . Skallmurvegg med vanger av murstein og murblokker 523. Murte yttervegger av lettklinkerblokker 523. Slik kan forurenset treverk renses, rehabiliteres og fortsatt brukes så lenge nedbrytningsprosessen . Da er en fuktmåler det du trenger.

Det som er riktig er at den absolutte fuktigheten er lav om vinteren. Risiko muggvekst FK = RF . Råteskadet treverk mister raskt styrke og allerede ved ca. Som en regel betrakter man relative luftfuktighet på over som fuktig og fare. Her kan du lese hvorfor treet brytes ned naturlig og . På torsdag kunne man lese at fukt er like farlig som passiv røyking. Overlege Jan Vilhelm Bakke, tilknyttet NTNU og Arbeidstilsynet, med en . Fukt er en av livsbetingelsene for mange bakterier, sopp og andre.

Svertesopp er ikke skadelig for treverket.

Disse er maling, lakk, oljer og tretjære. Nylig trykkimpregnert treverk inneholder mye fukt , men så snart veden inneholder vektprosent fukt eller mindre, skal treverket vaskes og behandles. Rehabilitering, reparasjon og tetting av mur og betong mot fukt , kan fort bli kostbart og ikke alltid like vellykket.