Foring sau

Her finn du opplysningar fôrbehov og sannynleg grovfôropptak for sau gjennom vinteren. Du finn også tips og råd om praktisk fôring og . Fôring fra innsett til lamming. Oppfôring av ikke slaktemodne lam . Lite grovfôr – korleis kompenserar me?

Har overtatt gården og 1vf sauer.

Fôret skal tross alt dekke sauens behov for energi, og gi . Felleskjøpet lanserer nytt og forbedret kraftfôrsortiment til sau og lam. Det vil si – FEm per sau og dag etter vekt på sauen. Med vår kraftfôrautomat kan du gi. Rullende fôrbrett til sau og geit. Betre grovfôr reduserer kraftfôrkostnadane til sau.

Perfekt til holdige sauer med 1-veker innefôringstid etter lamming. Fiberrikt kraftfôr med nøytral PBV, mest aktuell til sau ved grovfôrmangel.

Spørsmål om fôring , plantekultur, økonomi eller dyrehelse? Fagstoff: Saueproduksjon gir oss kjøtt og ull. Les om sauehold og stell, fôring og atferd hos sau. For en full- stendig oversikt over reglene hen- vises til Regler for økologisk landbruksproduksjon fra Debio.

Bakken brenner for riktig fôring og holdvurdering av sauen. Behov for mineraler og vitaminer. Kjøtt fra sau og lam produseres i. Disse innstillingene kan gjøres for individuelle sauer , grupper av sauer , eller en innstilling for hele besetningen. Dette gir nøyaktig og effektiv fôring til hele . Smarte driftsløsninger hos sau. To sau skal kunne passere hverandre bak ei.

For intensiv fôring med kraftfôr til søyene etter lamming. Brot på regelverket kan staffe seg. Mine to rødpuser får Matmons fra FK, og det er mer enn bra nok. Høyhekk med kraftfôrtro til sau og kalv.

Tro til storfe med justerbare ben. Detaljert beskrivelse av programmet gjennom året. Praktisk foringstralle til ekstra foring av grovfor ute på beite, eller inne på tallegulv.

Dette var like før paringssesongen, men det har berre vore ein sau av dei som. Dere med sau , hvor mange kg grovfor får de? Men nå som de er tatt ut av flokken og kun . Slaktelam på intensiv slutt- fôring om hausten. Gir differensiert og presis fôring. Svært praktisk for foring med rundballekutter og fullforvogn.

Produseres med mm rør og kryssfinner.