Foring av geit

For geita som for andre dyr bør en forvente best resultater når fôrtildeling og . Geita er som sauen og kua en drøvtygger med fire mager. Man hører ofte at geiter spiser alt. Det er en sannhet med modifikasjoner, men at de smaker og biter på det meste stemmer nok. Mangel på mat er den største stressfaktoren for spedyr.

Generellt så bruker vi fôrmiddler som til ku.

HALM er veldig bra, sommer som vinter. Dette gir vomfyll, fiber og magen holdes stabil. Allsidig fôring med både høy og surfôr fører til eit auka fôropptak. Ekstensiv og intensiv fôring av geit. Rullende fôrbrett til sau og geit.

Energistatus og mjølkekvalitet hos geit ved fôring av ulike energikonsentrasjoner. Heftet gjev heilskapleg informasjon. Rett fôring og stell av produktive søyer er viktig både for å.

Det trengst kunnskap om fôring av geit. Dette har stor betydning for helsetilstanden og det betyr også mykje for kvaliteten på geitmjølk. Når elevane har fjøsturnus er dei med på mjølking, fôring og tilsyn.

Geitene har full inneforing frå tidleg november til tidleg mai. Med eit slikt opplegg treng dei ikkje så sterk foring dei to første vintrane. Fornøyd med automatisk fôring av lam.

Hovedleverandører til sau og geit. Samarbeidspartnere var Animalia, Norsk Sau og Geit , Nortura, Felleskjøpet fôrutvikling, Fiskå Mølle, . Geitbønder fra Troms og Nordlan Kompetansesenteret for geit , TINE og. Fôring av høgproduktiv Norsk Kvit Sau.

FORMEL Geit passer til grovfôr som er tildlig høsta og som har et høgt proteininnhold. Har du spørsmål om kraftfôr og fôring , er din lokale fagkonsulent. Norum halsbøyrefront for geit – stengslet åpnet.

Norum innredning for geit med oppdelte eteplasser. Schurr børste for geit er en populær innstallasjon. Barn vokser så vel som når det mates fra . Basert på informasjonshefte frå Storfehelsetjenesten. Når kalven vert fødd har han ingen immunforsvar i .

Me har geitene for kjøt, ull og kulturladskapspleie. På Doktortjønna er det både geiter , høns, kaniner og minigriser. Bli med og hils på dem når de skal mates!

Organisasjoner knyttet til de ulike. Fôrmidler, fôring og fôrplanlegging.