Fiskeoppdrett

Fiskeoppdrett er en form for akvakultur, der man føder opp fisk. Globalt er oppdrett av karpefisker utbredt. Oppdrettsanleggene en også en betydelig kilde til . I dag drives fiskeoppdrett langs store deler av den norske kystlinja.

Det produseres mer enn millioner tonn fisk årlig, hvorav.

Rømt oppdrettslaks og lakselus kan gi skader på . Norsk fiskeoppdrett har vært en suksesshistorie, . Praxair Norge Segment og Applikasjon. Havbruksnæringen produserer trygg . Geir og Gunnar kjemper om nasjonal og internasjonal oppmerksomhet . Lusesituasjonen er blitt noe forverret, mens det . Uttrykket frisk som ein fisk .

På lager – sendes nå ( stk. ) Heftet, Bokmål. De største miljøkonsekvensene av oppdrett er rømming av laks og lakselus. IFRS har medført mange utfordringer for regnskapsprodusenter, revisorer og brukere av regnskaper. Regnskapsføringen av beholdningen av levende fisk i . Forskere fra Nofima og SINTEF samler nå tilgjengelige fakta – både positive og negative – om havbruksnæringen, hva angår miljø, økonomi og sosiale . Oppskriften på en miljøkatastrofe, sier norske . Om leppefisk som avlusningsmetode.

Simulerer hvordan havstrømmer bringer smitten fra anlegg til anlegg. I et Aquaponics-anlegg kombineres fiskeoppdrett og planteproduksjon. Her lagar dei det som kan verta ein oppdrettsrevolusjon. Her finner du ledige stillinger innen akvakultur og fiskeoppdrett.

Jucan er Norges portal for enkle og oversiktlige søk etter attraktive jobber innen akvakultur og . Kvinnheringen – fiskeoppdrett. Helgelendingen – fiskeoppdrett. Det lurar forskarar på og inviterer til folkemøte.

Nyheter om fiskeri, fiskeoppdrett og sjømat. Ukerapporter fra fiskeoppdrett og eksport av oppdrettsfisk.