Fiskefor produsenter

Skretting er verdens ledende produsent av innovative, bærekraftige fôr til havbruksnæringen. Cargill Aqua Nutrition Norway (tidligere EWOS Norge) produserer og selger fôr til oppdrettsfisk, i hovedsak laks og ørret. Vi vet at kunnskap er nøkkelen til . Som andre husdyr må også oppdrettsfisk fôres regelmessig, og fôret må ha et innhold som tilfredsstiller de næringsbehov den har fra naturen.

Norske produsenter av fiskefôr har søkt Mattilsynet om forlenget.

Ingen av produsentene har foreløpig benyttet genmodifiserte produkter. Laksen spiser fiskefôr med vegetabilske ingredienser og marine råvarer som. Laksefôr fra norske produsenter inneholder om lag prosent soyaproteiner.

Austevoll Fiskefor AS er sikret stabil leveranse av råstoff til produksjon av fiskefor via Austevoll. Grieg Seafood AS er en vertikalintegrert produsent av laks. Blant våre største kunder er ingrediensleverandører og produsenter av . Kvaliteten på fòret er helt avgjørende for fiskens velfer og for kvaliteten på maten vi leverer.

Dette er et av våre fremste ansvarsområder som produsenter av.

Spørsmål og svar om fiskefôr til norsk lakseoppdrett. SVAR: Det aller meste av oppdrettslaks . De siste par årene har Provimi overtatt et tyvetalls produksjonsselskap over hele verden, og tre av dem er produsenter av fiskefôr. I forskrift om økologisk akvakulturproduksjon og merking av økologiske akvakulturprodukter som ble fastsatt den 7. Aquatic Nature (EN) Produsent av fòr og teknisk utstyr for ferskvann, saltvann og dam. Framtidens bærekraftige fiskefôr. Havbruksnæringen er Norges viktigste vekstnæring.

Det er virksomheten som har ansvaret for at maten merkes korrekt, dette inkluderer også at merkingen ikke er villedende. Putin er blitt et ideologisk forbilde for verdens nasjonalister. Atlantisk laks, som Norge er største produsent av, har et stort vekstpotensial.

Men videre vekst kan ikke skje før næringa har løst noen sentrale . Norge er en av verdens største produsenter av ferrosilisium og . Kategorien inneholder akvariefiskefôr fra mange av verdens ledende fôr produsenter. Vi tilbyr standart fôr og spesialisert fôr tilpasset fisk med høyt krav . Hvis fiskemelprodusentene får bedre betalt for melet hos for eksempel fiskekakeprodusenter enn de gjør hos produsenter av fiskefôr , vil det bli . Dette gjelder spesielt produsenter av dyre- og fiskefôr , på grunn av de store . Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en.

Søk og finn Debio-godkjente produkter, produsenter og bedrifter.