Ferramol giftig

Som et bevis på at jernfosfat ikke er ansett som giftig av Mattilsynet, er det for yrkesbrukere ikke sperrefrist på jernfosfatmidlene som er tillatt . Metaldehy er giftig for andre dyr og kan forgifte hunder. Noen som vet om ferramol er skadelig for andre enn sneglene (fks fugler, katter, planter, jordsmonn osv)? Ferramol , Trinol Snegledreper, . VG Nett – Tett på Nett: Svarer om den forhatte brunsneglen – VG Nett tpn. Jernfosfat er ikke giftig for sneglene, men når de har spist av det, .

Virkningstiden er seks uker, og middelet er ikke giftig for andre planter og dyr,. Er ferramol giftig også for fugler og mus? Folk kjøper med seg giftige og ulovlige midler fra andre land som forurenser. Preiswert und niedrige Versandkosten. Det er nogle små blå piller med jernfosfat, som er giftigt for snegle.

På den måten blir de også smittet av parasitten, som forøvrig ikke er giftig og som ikke gjør skade på noen andre. For det første er det ulovlig, dessuten er dette stoffer som er giftige. Körner es sich auch handelt, auch wenn sie nicht explizit giftig sin sind . Schneckenkorn wie giftig für andere Tiere?

Mat som er giftig og skadelig for hund. Druer, da også Rosiner kan føre til nyresvikt og død. Den store gevinsten er at giften kun aktiveres når sneglen passeres . En bør være klar over at kakaoflis inneholder stoffet teobromin, som er giftig for.

De er alle basert på jernfosfat. Giften virker på den måten at sneglene spiser giften og dør, og . Nemaslug kan imidlertid ha bivirkninger om det brukes på områder . Der Wirkstoff Methiocarb ist für Mensch und Tier giftig. Das düngerähnliche Eisen-III- Phosphat ist für Igel unbedenklich. Auf Grund der Untersuchungen der.

Og så er jeg blevet bedt om at forklare, hvorfor brugen af. Hvis man vil undgå at snegle med hus spiser af giften , kan man placere . Myndighedernes test af, hvor giftige sprøjtemidler er, ignorerer produkternes. Sneglen dør af produktet, men materialet indeholder ikke giftige stoffer, . Eddikesyren kan slå ukrudt ihjel, og opvaskemidlet gør, at giften kan komme ind til. Nu kan snegle med hus ikke komme ind og tage giften , .