Afff skum

Aqueous Film Forming Foam ( AFFF ) concentrates are high performance synthetic foam agents comprised of detergent and fluorocarbon surfactant suited for use . SKUM AFFF EG Aqueous Film-Forming Foam Concentrate combines fluoro and hydrocarbon-surfactant technologies to provide effective fire and vapor . Brannslangetromler for skum er utstyrt med ejektor for innblanding av syntetisk skumvæske AFFF eller miljøvennlig proteinskum FFFP. Muligheter for utskifting av gjenværende PFOS-holdig skum. STHAMEX – AFFF lavt ekspanderende skum gir lang kastelengde på grunn av den høye skumtettheten.

Skumvæske – AFFF Chace – FE9TG.

Skum av typen AFFF , FFFP og FP, i tillegg til deres AR-varianter, inneholder fluorerte surfaktanter. Foruten brannslokningsapparat med skum , pulver og karbondioksi tilbyr vi også. Solberg for gjenbruk på andre Statoilinstallasjoner. AFFF skum som ble byttet ut ble returnert til.

Vi leverer flere typer skumvæske. Slikt skum har to hovedbruksområder:. The factors affecting shelf life and stability for SKUM foam agents are discussed in detail . Brannslukker håndapparat, liter Lifeline AFFF Skum , alu, Høyde: 331mm Diameter: 90mm Vekt med fester: 1. Kg Portable fire extinguisher ideal for your road .

Datablad nr: STHAMEX- AFFF -P. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA. Leveres komplett med festemateriell og dyser, klar til bruk. BC pulverapparat, skum , lettvann ( AFFF ) og CO2.

Handelsnavn: Sthamex- AFFF -P. PASSENDE SLUKNINGSMIDLER: Skum , karbondioksi tørt materiale, san dolomit. Bruk av skum som slokkemiddel er først og fremst forbundet med bekjempelse av brann i. Dessa försök med AFFF har utförts på uppdrag av Försvarets Materielverk. AFFF -AR concentrates available on the market.

Forfattere: Kjeld Brogaar John Clausen, Uffe Fast,. Filmdannende syntetisk skumvæske (Aqua Film Forming Foam, AFFF ). Dette slokkeaggregatet med hjul . Det behövs mer av det fluorfria skummet än när man släcker med AFFF – skum , men genom att pumpa ut det snabbare så räcker det ändå. AFFF EX is an aqueous film forming foam concentrates ( AFFF ) based on fluoro-surfactants, hydrocarbon tensides . Den hinnedannende AFFF-egenskapen gjør at BIOFILM 3.